Računovodske storitve

dotVodenje glavne knjige, saldakontov, odprtih postavk, izračun obresti, vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje blagovnega/materialnega knjigovodstva
dotObračun mesečnega, trimesečnega ddv
dotObračun plač in regresa, izračun odpravnin, jubilejnih nagrad, bonitet
dotObračun drugih prejemkov: obračun avtorskih honorarjev, avtorskih honorarjev iz delovnega razmerja, obračun poslovodne pogodbe, podjemne pogodbe, obračun najemnine, dividend, obresti
dotIzdelava poročil za potrebe Banke Slovenije (SKV, BST, KRD…)
dotIzdelava medletnih poročil za potrebe AJPES (ČPPS, SFR…)
dotIzdelava medletnih bilanc za interno rabo podjetja
dotIzdelava medletnih bilanc za zunanje uporabnike ( banke, leasingodajalci, javni razpisi)
dotIzdelava letnih poročil (AJPES, DDPO, DDD), izdelava letnih poročil za podjetja zavezana  k  reviziji, izdelava konsolidiranih letnih izkazov
Letno poročanje VDČ, M4

Z vašim pooblastilom vsa poročanja za zunanje institucije opravimo mi ( e davki, AJPES, ZPIZ, Banka Slovenije…) Na željo stranke dokumentacijo prevzamemo  na sedežu  podjetja. Nudimo vam možnost opravljanja računovodskih storitev na sedežu vašega podjetja.


Davčno svetovanje

Skrbimo za davčno ustrezno knjiženje poslovnih dogodkov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in veljavno  davčno zakonodajo.
V primeru davčnega pregleda vašega podjetja se pregled lahko opravi v naših prostorih.


Povpraševanje

Naziv podjetja:

Naslov podjetja:

E-mail:

Dejavnost:

Št.izdanih računov na mesec:

Št.prejetih računov na mesec:

Št.zaposlenih:

DDV zavezanec:

Drugo:




KONTAKT

RASKO d. o. o.
Brnčičeva ulica 5
1231 LJUBLJANA – ČRNUČE
ID za DDV: SI17202400

zemljevid

telefon

01 530 72 60
01 530 72 64
01 530 72 65
01 530 72 68

fax

01 530 72 69

email

rasko1@siol.net
rasko3@siol.net
info@rasko-racunovodskestoritve.si