Novi zakoni

Z dnem uveljavitve (29.05.2010) Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) se za upravljanje s kapitalskimi naložbami po tem zakonu prenehajo uporabljati:
- 13., 13.a in 67.a člen, prvi odstavek 71. člena, 72. člen, drugi in tretji odstavek 73. člena, 3. točka drugega odstavka 74. člena, 80.a člen, 80.c do 80.h člen ZJF,
- 6. in 7. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo in 109/08),
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09 - odločba US).

<< Nazaj na prejšnjo stran


Povpraševanje

Naziv podjetja:

Naslov podjetja:

E-mail:

Dejavnost:

Št.izdanih računov na mesec:

Št.prejetih računov na mesec:

Št.zaposlenih:

DDV zavezanec:

Drugo:
KONTAKT

RASKO d. o. o.
Brnčičeva ulica 5
1231 LJUBLJANA – ČRNUČE
ID za DDV: SI17202400

zemljevid

telefon

01 530 72 60
01 530 72 64
01 530 72 65
01 530 72 68

fax

01 530 72 69

email

rasko1@siol.net
rasko3@siol.net
info@rasko-racunovodskestoritve.si